ANBI status

Stichting Natuurbeelden heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aftrekbaar zijn voor het belastbaar inkomen.
Hieronder volgen de gegevens van Stichting Natuurbeelden die verband houden met de ANBI-status.
 
Statutaire naam: Stichting Natuurbeelden
Populaire naam: Natuurbeelden
KVK/Fiscaalnummer: KVK: 51219158 fiscaalnr:  8045.48.535
Postadres: Postbus 27, 3730 AA De Bilt/ Bunnikseweg 27, 3732 HV De Bilt
Doelstelling: het verzamelen en toegankelijk maken van Nederlandse natuurbeelden ten behoeve van media, educatie en het werk van aangesloten natuurorganisaties.
 
Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
In de periode 2010-2017 wordt met financiering door de Nationale Postcode Loterij en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een collectie opgebouwd van Nederlandse natuurbeelden. Deze beslaat uiteindelijk in totaal 649 uur aan ruwe clips van planten, dieren, gebieden en een aantal aan de natuur gerelateerde onderwerpen. De collectie zorgt voor een sterke toename in de publieke beschikbaarheid van dit materiaal. Via marketing en communicatieactiviteiten wordt de collectie onder de aandacht gebracht bij televisie- en filmproducenten, uitgeverijen, het onderwijs, binnen de aangesloten organisaties en andere mogelijke gebruikers.
 
Bestuur en Raad van Toezicht:
De Stichting bestaat uit elf aangesloten organisaties die alle beneficiënt van de Postcode Loterij zijn en gezamenlijk het project hebben ontwikkeld. De organisaties hebben zitting in een Raad van Toezicht die het bestuur van de stichting controleert.
De volgende organisaties zijn aangesloten bij de stichting: De 12Landschappen, Goois Natuurreservaat, Dierenbescherming, IVN, Stichting Ark, VNC, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming, IUCN en DCNA.
 
Bestuursleden:
Bartelink, Hendrik Herman: voorzitter
Pater de, Kees: Penningmeester
Oosterveen, Ingrid: bestuurslid
 
Beloningsbeleid bestuur: er zijn geen bezoldigde bestuursleden.
 

Downloads