dossier

Een jonge boommarter, nieuwsgierig turend vanuit een nestholte. Een zeehond, luierend op het wad. Of een kwelderplantje dat zijn blaadjes dichtklapt als het water stijgt. De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat een enorme variatie aan mooie, bijzondere, maar ook alledaagse filmfragmenten van dieren, planten en landschappen. Ruwe, ongemonteerde shots. Bij uitstek geschikt om naar eigen inzicht te bewerken en te gebruiken.
 
Benieuwd naar wat er zoal in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden te vinden is? Deze dossiers bevatten een selectie van beelden rond diverse thema’s en geven een indruk van de unieke verzameling.
De terpen in Friesland, de graften in Limburg en de heggen langs kleine percelen en wegen in het gebied langs de Maas. Vanuit de lucht is de invloed van de mens op de natuur goed zichtbaar. Zo is te zien in dit dossier met drone-opnames.
De Veluwezoom is het oudste Nederlandse Nationale Park en is eigendom van de Vereniging van Natuurmonumenten. De Veluwezoom bestaat uit 5100 hectare heide, zandverstuivingen, bos en landgoederen.
Loofbossen, naaldbossen, gemengde bossen, heidevelden, grasvlakten en stuifzandlandschappen. Nationaal Park de Hoge Veluwe is een lappendeken van oud-Veluwse landschappen. Met een ongekende verscheidenheid aan planten- en diersoorten.
Dossier Landslakken
Slakken zijn de enige weekdieren die ook op het land leven. De meeste slakken leven in zee en daarnaast leeft een deel van de soorten in zoet water.
Denk je aan natuur, dan denk je al gauw aan bossen, duinen, meren, rivieren en buitengebieden. Maar ook in steden en dorpen is natuur. In achtertuinen, havens, plantsoenen, vijvers en op industrietereinen. Zo is te zien in dit dossier.
De Oostvaarderplassen zijn ontstaan bij de drooglegging van Zuidelijk-Flevoland in 1967, toen grote plassen water bleven staan.
Dossier De ijsvogel
Van parende en poetsende ijsvogels tot aan jongen bij een nestingang. De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat tal van clips van deze schitterende vogel. Bekijk in dit dossier een selectie of zoek op ijsvogels in de collectie.
Grasbijen, honingbijen, aardhommels en steenhommels. Bijen en hommels hebben een belangrijke taak in de natuur. Tijdens hun zoektocht naar nectar en stuifmeel bestuiven ze de bloemen, waardoor deze zich kunnen voortplanten. De Collectie Nederlandse...
Dossier Zeeuwse Delta
De natuur is overal in de Zeeuwse Delta. Met zijn schorren, slikken en zandplaten is dit getijdengebied een trekpleister voor vogels, vissen en zeehonden. Bekijk in dit dossier een selectie van clips uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden van...
Dossier De Wadden
De Wadden zijn een uniek getijdengebied. De natuur is er overweldigend. Dit levert schitterende beelden op. Ook in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden. Bekijk in dit dossier een selectie van video´s.