Bevers

Je ziet hem zelden, maar hij laat wel duidelijke sporen in de natuur na: de bever. Langs moerassen, rivieren en meren knaagt hij de begroeide oevers en dichte bossen open. Zo vormt hij nieuwe leefgebieden voor vele soorten planten en dieren. De afgeknaagde bomen lopen weer uit en worden na een paar jaar opnieuw afgeknaagd. Er ontstaat een soort twijgentuin. Ideaal voor grote grazers, zoals reeën en wilde paarden. Ook bouwt de bever burchten en maakt hij dammetjes in stromend water. De stuwmeertjes die zo ontstaan zijn weer belangrijke biotopen voor amfibieën en vissen.
Vooral in de winter zijn de knaagsporen van de bever duidelijk te zien. Omdat er dan geen verse blaadjes, kruiden en planten zijn, knaagt hij aan bomen en struiken.
 
Bekijk in dit dossier verschillende clips van bevers en hun knaagsporen. Zoals deze hieronder van bevers bij een hoogwaterburcht in een ondergelopen wilgenbos.

Meer videos binnen dit dossier

Verschillende sporen van bevers zijn zichtbaar rondom de kleiputten in de...
00:03:26
Tijdens hoogwater is een wilgenbos ondergelopen.
00:03:36
Tijdens het hoogwater is een wilgenbos in de Millingerwaard onder water...
00:01:41
Door de strenge vorst zijn de kleiputten in de Millingerwaard bevroren....
00:03:41
Bever knaagsporen en zwemmende bever in de uiterwaarden van de Waal.
00:14:34
Een zwemmende bever bij een rietkraag in Nationaal Park De Biesbosch.
0:01:43