De Oostvaardersplassen

De Oostvaarderplassen zijn ontstaan bij de drooglegging van Zuidelijk-Flevoland in 1967, toen grote plassen water bleven staan. Het plan was om een industriegebied aan te leggen, maar daar was echter niet direct behoefte aan, dus werd het gebied ingezaaid met riet en met rust gelaten. De natuur ontwikkelde vanzelf op de vruchtbare kleibodem en zo ontstond al snel een uniek moerasgebied dat ruimte bood aan allerlei planten en dieren.
 
 
In 1983 werden de eerste grote grazers uitgezet: een groep van 35 Heckrunderen. In 1984 kwamen daar 27 konikpaarden bij en in 1992 volgden 54 edelherten. Zij doen wat de ganzen in het moeras ook doen, namelijk het landschap open houden. Zo blijft het gebied aantrekkelijk voor ganzen en andere water- en moerasvogels.
 
 
De Oostvaardersplassen heeft de Natura 2000 status gekregen wegens de unieke combinatie van vogels die er voorkomen.
 
 
De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat diverse video’s van de Oostvaardersplassen met onder andere de drie grazers: heckrunderen, konikpaarden en edelherten en uiteraard vele vogelsoorten. Bekijk een selectie in dit dossier.

Meer videos binnen dit dossier

Luchtopnamen van de Oostvaardersplassen.
00:10:29
Een roedel edelherten en een kudde paarden in de Oostvaardersplassen.
00:05:25
Een grote kudde koniks (wilde paarden) in de Oostvaardersplassen.
00:06:20
Een vos loopt langs een rietkraag en langs een waterkant in de...
00:01:58
Blauwe reiger speurt naar voedsel en vindt een jonge meerkoet die...
00:14:34
Witgatje in plas-drasgebied.
00:04:53
Zanglijster zingend in boomtop.
00:04:20
In de Oostvaardersplassen worden twee jonge boomvalken geringd door een...
0:05:28
Een grote groep brandganzen foerageert op een grasvlakte in de...
0:00:43