Stormen

Regelmatig raast er een harde wind of storm over Nederland. Deze weersomstandigheden leveren bijzondere natuurbeelden op. Niet alleen van stuivend zand, rollende golven en wuivende rietpluimen, maar ook van stormschade. Zoals omgewaaide bomen in een bos en de overstroming van een broedkolonie op Ameland door een combinatie van een noordwester storm en een springvloed. Benieuwd? Bekijk in dit dossier een impressie.

Meer videos binnen dit dossier

Afgeslagen duinen na een storm en over het strand waaiend zand.
00:04:14
Een duinvallei en afgekalfde duinen langs de Zeeuwse kust na een storm....
00:05:24
Stormvloedkering, windmolens en rollende golven tegen de dijk van de...
00:06:36
Omgevallen bomen en afgewaaide takken op de grond terwijl het nog steeds...
00:03:07