dossier

Een jonge boommarter, nieuwsgierig turend vanuit een nestholte. Een zeehond, luierend op het wad. Of een kwelderplantje dat zijn blaadjes dichtklapt als het water stijgt. De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat een enorme variatie aan mooie, bijzondere, maar ook alledaagse filmfragmenten van dieren, planten en landschappen. Ruwe, ongemonteerde shots. Bij uitstek geschikt om naar eigen inzicht te bewerken en te gebruiken.
 
Benieuwd naar wat er zoal in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden te vinden is? Deze dossiers bevatten een selectie van beelden rond diverse thema’s en geven een indruk van de unieke verzameling.
Dossier Zeeuwse Delta
De natuur is overal in de Zeeuwse Delta. Met zijn schorren, slikken en zandplaten is dit getijdengebied een trekpleister voor vogels, vissen en zeehonden. Bekijk in dit dossier een selectie van clips uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden van...
Dossier De Wadden
De Wadden zijn een uniek getijdengebied. De natuur is er overweldigend. Dit levert schitterende beelden op. Ook in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden. Bekijk in dit dossier een selectie van video´s.
Nederland is een waterland. De rivieren en de uiterwaarden bepalen voor een groot deel het Nederlandse landschap. Bekijk in dit dossier natuurbeelden van het Nederlandse rivierenlandschap en zijn flora en fauna.
Dossier Heidelandschap
Denk je aan de heide, dan denk je al gauw aan de prachtig paarse heidevelden in de nazomer. Maar het heidegebied is veel meer dan dat. Zo is te zien in dit dossier.
Dossier Korhoenders
Vroeger leefden er veel korhoenders in Nederland, maar sinds de vorige eeuw is de populatie enorm afgenomen. De wilde korhoen komt nu alleen nog op de Sallandse Heuvelrug voor, maar ook hier dreigt de vogel uit te sterven. Ondanks een ultieme...
In de natuur wordt volop gebouwd. Niet alleen door vogels, maar ook door allerlei andere diersoorten. Bekijk in dit dossier diverse clips van de bouwkunst in de natuur.
Dossier Honingbijen
Honingbijen op zoek naar nectar. Een enorme zwerm in een dennenboom. En bijen in honingraten, terwijl imkers aan het werk zijn. De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat diverse clips van honingbijen en hun leefomgeving. Bekijk in dit dossier een...
Dossier Zomervogels
Zomervogels zijn trekvogels die tijdens de zomer in Nederland broeden. Welke vogels dit zijn? Bekijk in dit dossier een selectie van typische zomervogels uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden.
In mei leggen alle vogels een ei. Ook in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden. Bekijk in dit dossier een selectie van clips van broedende vogels en nesten met eieren.
Dossier Bestuiving
Insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van planten. Bekijk in dit dossier diverse clips van insecten tijdens het proces van bestuiving.