dossier

Een jonge boommarter, nieuwsgierig turend vanuit een nestholte. Een zeehond, luierend op het wad. Of een kwelderplantje dat zijn blaadjes dichtklapt als het water stijgt. De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat een enorme variatie aan mooie, bijzondere, maar ook alledaagse filmfragmenten van dieren, planten en landschappen. Ruwe, ongemonteerde shots. Bij uitstek geschikt om naar eigen inzicht te bewerken en te gebruiken.
 
Benieuwd naar wat er zoal in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden te vinden is? Deze dossiers bevatten een selectie van beelden rond diverse thema’s en geven een indruk van de unieke verzameling.
Dossier Vogelnesten
Vogels zijn ware architecten. Ze bouwen de meest uiteenlopende nesten. In dit dossier een selectie van clips van allerlei vogels en hun nesten.
Dossier Wolven
Na ruim honderd jaar is de wolf weer terug in Nederland. Het dier werd voor het eerst gesignaleerd bij het Drentse dorp Noord-Sleen. Bekijk in dit dossier schitterende opnamen van wolven.
Dossier Gevechten
Het gaat er soms hard aan toe onder dieren. Ze vechten om van alles. Om een prooi, een partner of hun territorium. En soms zelfs om een schelp...  
Dossier Libellen
Van parende watersnuffels en een groene glazenmaker die eitjes afzet tot aan weidebeekjuffers tijdens een territoriumvlucht en een houtpantserjuffer op een dorre stengel. In dit dossier schitterende close ups van allerlei soorten libellen.
Dossier Marterachtigen
Dassen, otters, bunzingen en boommarters. In Nederland leven allerlei marterachtigen. Bekijk in dit dossier een aantal clips van deze familie van de roofdieren.
Dossier Maan
Van een close-up van een opkomende volle maan tot aan een maan boven de bosrand in de vroege ochtend. De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat verschillende clips van de maan. Bekijk ze in dit dossier.
Dossier Zwaluwen
De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat tal van clips van zwaluwen. Van een metselende huiszwaluw en boerenzwaluwen op trek tot aan een oeverzwaluw bij zijn nest in een oeverwal. Dit dossier toont een selectie.
Dossier Baltsen
Baltsende vogels. Ze pronken met hun uiterlijk, maken speciale geluiden of bieden hun partner een prooi aan. Dit alles om de partner tot paring te verleiden. In dit dossier een selectie van clips van baltsende vogels.
Dossier Stormen
Regelmatig raast er een harde wind of storm over Nederland. Deze weersomstandigheden leveren bijzondere natuurbeelden op. Dit dossier toont een impressie.
Dossier Wolken
Stapelwolken, laag hangende bewolking, regenwolken. Wolkenluchten zijn niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Bekijk in dit dossier clips van diverse landschappen met verschillende soorten bewolking.