3 oktober 2013 -
Boswachter Ruud Luntz van Natuurmonumenten deed in Nationaal Park Zuid-Kennemerland een mooie ontdekking: een kluwen van maar liefst twaalf krioelende hazelwormen.
30 september 2013 -
Langzaam maar zeker loopt de vacht van grote grazers vol met de zaaddozen van de grote klis. Jaarlijks krijgt FREE Nature hier vragen over. Er is echter geen reden tot zorg, de dieren hebben hier nauwelijks last van en na verloop van tijd vallen de klissen vanzelf weer uit. Op deze manier weet de grote klis zijn zaden te verspreiden.
28 september 2013 -
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. De expressieve konikpaarden werpen hun veulens tussen de kalveren van de majestueuze edelherten en heckrunderen.
15 september 2013 -
Grote bonte spechten blijken heel goed in nestkasten te broeden. Sinds een aantal jaar controleert de nestkastenwerkgroep van de Vogelwacht Uden per jaar vier tot vijf succesvolle grote bonte spechtenlegsels in zelfgemaakte nestkasten in de bossen van Odiliapeel, NO Brabant.
11 september 2013 -
Boomkikkers staan op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. In de Leemkuilen (Udenhout) heb je echter kans om ze te ontdekken. In dit gebied, dat door het Brabants Landschap wordt beheerd, bevinden zich veel braamstruiken. Op deze struiken liggen deze kleine amfibieën vaak te zonnen.
8 september 2013 -
De afgelopen twee weken werden minimaal twee zwarte ooievaars gezien in de Millingerwaard en omgeving. De zwarte ooievaar was ooit het symbool voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Broeden doen ze nog niet, maar ze komen tegenwoordig wel jaarlijks op bezoek.
6 september 2013 -
Steenuilen begonnen dit jaar in heel Nederland vaak een week tot tien dagen later dan normaal met het leggen van hun eieren. Ook was de grootte van de legsels gemiddeld kleiner dan andere jaren. Dat heeft in een aantal gebieden geleid tot mislukte nesten, maar in andere gebieden heeft de steenuil juist een prima broedsucces gehad, maakt STONE bekend.
30 augustus 2013 -
Massale trek van wespendieven is een zeldzaam fenomeen in Nederland. Als het zich al voordoet, zijn de kansen erop rond half mei nog het grootst. Maar ook in het najaar passeert zo heel nu en dan een ware trekgolf. Dat was dit jaar het geval op 25 en 26 augustus.
30 augustus 2013 -
Voor het eerst is er een gladde slang waargenomen op de Heumense Schans bij Molenhoek (LB). Ook zijn er de afgelopen weken veel gladde slangen op nabij gelegen terreinen zoals de Mookerheide en Mulderskop waargenomen. Deze uitbreiding van het leefgebied is te danken aan speciale beheermaatregelen waar de gladde slang van profiteert.
24 augustus 2013 -
De libellenwaarnemingen van afgelopen weken laten zien dat het mooie zomerweer zijn vruchten afwerpt. Warmteminnende en zwerflustige soorten komen vanuit Zuid- en Oost-Europa in Nederland terecht en hebben het hier momentele prima naar hun zin.