Te weinig jonge grutto's in 2016

Vorige maand presenteerde Vogelbescherming de definitieve telling van grutto's in 2016. Wederom blijken er veel te weinig jongen op te zijn gegroeid om het verdwijnen van de grutto in ons landschap te voorkomen. 
 
Al jarenlang gaat het aantal grutto's in Nederland achteruit. Door te droge en bloemloze graslanden zijn er te weinig insecten voor de vogels om te eten. Ook zijn er de terugkerende problemen van te vroeg en te vaak maaien. Dit jaar werden de omstandigheden voor de opgroeiende kuikens nog slechter door het noodweer in de lente. Ook waren de kuikens sneller prooi voor andere dieren door de gemaaide, kale graslanden. Gezien de slechte staat van weidevogels in Nederland heeft Vogelbescherming de Europese Commissie gevraagd om Nederland aan te spreken over het teruglopende aantal grutto's. Eerdere projecten in Amstelland, Eemland, Idezega (Friesland) en Terschelling hebben namelijk tot een positief resultaat voor de grutto's geleid.
 
De grutto in de Collectie Nederlandse Natuurbeelden
De Collectie Nederlandse Natuurbeelden bevat verschillende clips van deze mooie nationale vogel. Kuikens en jonge grutto's in de duinen, badderende grutto's in Flevoland en nog veel meer. Bekijk hieronder een selectie of zoek naar grutto's in de collectie.