16 november 2016 -
Er stroomt steeds meer materiaal binnen op de website van Natuurbeelden. Hier vind je twee video's die samengesteld zijn uit de beelden van de collectie.
11 november 2016 -
Soms liggen er opeens heel veel zeesterren op het strand. Zoals eind oktober, toen er op de Hors op Texel over enkele honderden meters duizenden zeesterren aanspoelden. Hoe dit komt? Vaak heeft dit te maken met harde oostenwind. En ook de kou in de wintermaanden speelt een rol.
1 november 2016 -
Om het jubileum te vieren van 10 expedities die Stichting Duik de Noordzee schoon heeft georganiseerd, hebben veel duikers van Stichting Duik de Noordzee Schoon, waaronder fotografen en wetenschappers, zich vol toewijding ingespannen om een prachtig professioneel koffietafelboek te maken over de Noordzee.
14 oktober 2016 -
Geïnteresseerd in crowdsourcing? Kom dan op maandag 31 oktober naar de gratis workshop 'Twee vliegen in een klap' in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Diverse sprekers van cultureel erfgoed instellingen komen vertellen over het belang van crowdsourcing, de toepassingen ervan en hun bevindingen. Met onder meer een presentatie over Waisda?!, een video tagging game die speciaal voor het project Digibird gevuld wordt met vogelclips uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden.
11 oktober 2016 -
In Nederland is 95% van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland willen laten zien dat de patrijs op het moderne platteland nog wel degelijk een toekomst heeft. Deze week werd bekend dat de EU dit project steunt met een grote financiële bijdrage.
6 oktober 2016 -
Lespakket Natuurbeelden in de klas voor groep 5 t/m 8 online! Na het succes van het lesmateriaal bij de film De Nieuwe Wildernis en Holland, Natuur in de Delta is een nieuwe (gratis) lesmodule rond Nederlandse natuur verschenen. Het beeldmateriaal in de lesmodule is afkomstig uit de collectie van Stichting Natuurbeelden.
28 september 2016 -
De najaarstrek van vogels nadert zijn hoogtepunt. Nederland stroomt momenteel vol met miljoenen trekvogels. In oktober piekt de vogeltrek. Zeldzame soorten kunnen tijdens de vogeltrek overal opduiken en massale groepen zangvogels trekken door.
18 september 2016 -
Op zaterdag 8 oktober organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid tegelijkertijd met de British Library een Wikipedia edit-a-thon rondom het thema dieren.Tijdens dit onderdeel van de Europeana Sound project gaan in totaal zo'n 80 deelnemers in Hilversum en Londen Wikipedia verrijken met meer informatie en archiefmateriaal over het dierenrijk. Hiervoor worden onder meer prachtige dierenvideo's uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden gebruikt. Doe je ook mee?
15 september 2016 -
De rode wouw is een van de mooiste roofvogels van Europa. Hij toont in vlucht prachtige kleurschakeringen en fladdert soms zo licht als een vlinder. Bijna ongemerkt is de rode wouw bij ons een vaste broedvogel geworden. Naar schatting zijn er in 2016 ongeveer 10 broedparen. Maar veilig is de rode wouw nog allerminst.
29 augustus 2016 -
De najaarstrek van de visarenden is in volle gang. De meeste vogels die bij ons in augustus en september doortrekken komen uit Zweden. Ze hebben geen haast en blijven dan ook vaak enkele dagen pleisteren in visrijkegebieden. Zo kun je ze nu tegenkomen bij de Randmeren, langs de grote rivieren, in de Oostvaardersplassen en de Biesbosch.