24 juli 2013 -
Op dit moment worden er vrij veel kruisbekken gezien in Nederland; het zijn er duidelijk meer dan in 2011 en 2012 het geval was rond deze tijd. De aantallen kruisbekken variëren sterk van jaar tot jaar; gemiddeld elke drie, vier jaar zijn er veel. We spreken dan van een invasie.
8 juli 2013 -
Aan de Uiterdijkenweg te Luttelgeest is donderdagochtend 4 juli een doodgereden dier gevonden met duidelijke kenmerken van een Europese wolf. DNA is verzameld voor onderzoek. Als hieruit blijkt dat het een wolf is, dan is dit de eerste zekere wolf sinds anderhalve eeuw in Nederland.
1 juli 2013 -
Het is altijd afwachten hoeveel trekvlinders vanuit Zuid-Europa en zelfs Afrika ons land weten te bereiken. Dit jaar zijn ze erg laat, maar nu zijn er redelijk wat te zien: kolibrievlinder, atalanta, distelvlinder en (vooral oranje) luzernevlinders.
30 juni 2013 -
De afgelopen weken zijn op verschillende plekken in het Kempen~Broek veldkrekels gehoord. De veldkrekel is in Nederland zeldzaam geworden. Bijzonder in het Kempen~Broek is dat een aantal veldkrekels is gehoord op voormalige landbouwgronden die nu het hele jaar worden begraasd.
26 juni 2013 -
In de Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder (Amstelland) doen weidevogels als grutto en ook tureluur het erg goed. Zo komen er steeds meer jonge grutto's groot. Het succes zit hem in uitgekiend weidevogelbeheer, in een combinatie van agrarisch natuur- en reservaatbeheer, uitgevoerd door boeren, vrijwilligers en Landschap Noord-Holland.
24 juni 2013 -
De provincie Noord-Brabant heeft geld beschikbaar gesteld voor de herintroductie van het edelhert in het Groene Woud. Er komen ongeveer 20 edelherten in een gesloten gebied van 250 hectare bij Best en Boxtel.
21 juni 2013 -
De zomertortel is een schaarse vogel geworden in Nederland. De eerste, voorlopige kaart van de nieuwe Vogelatlas laat zien dat de soort enorm achteruit is gegaan. Sinds de jaren 60 zelfs met 95 procent.
14 juni 2013 -
Voorjaarsbloemen op de hooilandjes in de Nieuwkoopse Plassen geven het natuurgebied kleur. Van frisgroen gras, tot dieppaarse orchissen en gele boterbloemen.
13 juni 2013 -
Op Texel is een flinke geboortegolf gaande in de lepelaarkolonie. En het gaat goed met de verse ouders en hun kroost! De oudste kuikens zijn drie weken oud en groeien goed op. Dit jaar zijn er al 160 paar lepelaars geteld in natuurgebied De Schorren en er komen nog wekelijks nieuwe paartjes bij.
9 juni 2013 -
Een jaarlijks terugkerend natuurspektakel in de Zeeuwse Delta is de paaitrek van de zeekat. Door de langdurige winter en het slechts langzaam opwarmen van het zeewater is deze paaitrek dit jaar erg laat op gang gekomen. Maar nu zijn de zeekatten dan eindelijk weer in grote aantallen aanwezig in de Oosterschelde.