14 oktober 2016 -
Geïnteresseerd in crowdsourcing? Kom dan op maandag 31 oktober naar de gratis workshop 'Twee vliegen in een klap' in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Diverse sprekers van cultureel erfgoed instellingen komen vertellen over het belang van crowdsourcing, de toepassingen ervan en hun bevindingen. Met onder meer een presentatie over Waisda?!, een video tagging game die speciaal voor het project Digibird gevuld wordt met vogelclips uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden.
11 oktober 2016 -
In Nederland is 95% van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland willen laten zien dat de patrijs op het moderne platteland nog wel degelijk een toekomst heeft. Deze week werd bekend dat de EU dit project steunt met een grote financiële bijdrage.
6 oktober 2016 -
Lespakket Natuurbeelden in de klas voor groep 5 t/m 8 online! Na het succes van het lesmateriaal bij de film De Nieuwe Wildernis en Holland, Natuur in de Delta is een nieuwe (gratis) lesmodule rond Nederlandse natuur verschenen. Het beeldmateriaal in de lesmodule is afkomstig uit de collectie van Stichting Natuurbeelden.
28 september 2016 -
De najaarstrek van vogels nadert zijn hoogtepunt. Nederland stroomt momenteel vol met miljoenen trekvogels. In oktober piekt de vogeltrek. Zeldzame soorten kunnen tijdens de vogeltrek overal opduiken en massale groepen zangvogels trekken door.
18 september 2016 -
Op zaterdag 8 oktober organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid tegelijkertijd met de British Library een Wikipedia edit-a-thon rondom het thema dieren.Tijdens dit onderdeel van de Europeana Sound project gaan in totaal zo'n 80 deelnemers in Hilversum en Londen Wikipedia verrijken met meer informatie en archiefmateriaal over het dierenrijk. Hiervoor worden onder meer prachtige dierenvideo's uit de Collectie Nederlandse Natuurbeelden gebruikt. Doe je ook mee?
15 september 2016 -
De rode wouw is een van de mooiste roofvogels van Europa. Hij toont in vlucht prachtige kleurschakeringen en fladdert soms zo licht als een vlinder. Bijna ongemerkt is de rode wouw bij ons een vaste broedvogel geworden. Naar schatting zijn er in 2016 ongeveer 10 broedparen. Maar veilig is de rode wouw nog allerminst.
29 augustus 2016 -
De najaarstrek van de visarenden is in volle gang. De meeste vogels die bij ons in augustus en september doortrekken komen uit Zweden. Ze hebben geen haast en blijven dan ook vaak enkele dagen pleisteren in visrijkegebieden. Zo kun je ze nu tegenkomen bij de Randmeren, langs de grote rivieren, in de Oostvaardersplassen en de Biesbosch.
22 augustus 2016 -
Hoewel niet iedereen blij is met de grote hoeveelheden regen deze zomer, blijkt dit voor het Nederlandse bos wel heel goed te zijn. Uit continue metingen blijkt dat sinds de regenval is begonnen eind mei, de groei van de Nederlandse bomen sterk is toegenomen.
15 augustus 2016 -
De bijeneter is een opvallende en tropische verschijning. De vogel leeft vooral in de warme delen van Europa, maar het lijkt erop dat hij zich in noordelijke richting verspreidt: ook in Nederland zijn de afgelopen jaren broedende bijeneters gesignaleerd. Met 12 broedparen was 2015 een recordjaar. Door de natte weersomstandigheden zijn het er dit jaar minder. Toch zijn er minstens zeven broedgevallen geteld. Lees hier meer over op de website van de Werkgroep Bijeneters Nederland
8 augustus 2016 -
In de Biesbosch heeft het eerste ooit in Nederland geboren visarendjong zijn nest verlaten en een eerste vlucht gemaakt. Getuigen zagen donderdag 4 augustus dat hij twee grote rondes boven het nest vloog en op een tak ging zitten. Daarna ging hij weer met zijn ouders op het nest zitten om een vis te eten.